Bildspel
orkesterbild
banner

Eskilstuna Orkesterförening bildades 1922 och är den sammanslutning som organiserar verksamheten för Eskilstuna Symfoniorkester.

Du kan kontakta Eskilstuna Orkesterförening via mejl.

Styrelsen har föjande sammansättning:

Patrik UhlmannOrdförande0706-44 29 54
Thomas Green Vice ordförande och kassör
Elin Grahn Sekreterare
Björn Bergkvist Inspicient 0705-88 77 92
Marcus Högberg Styrelseledamot
Marie Berg Styrelseledamot
Åsa Andersson Styrelseledamot
Ingela Karp Styrelseledamot