Bildspel
orkesterbild
EOF-logo
Eskilstuna Musikskola logo
Orkestern

Bli stödjande medlem i Eskilstuna Orkesterförening:
Vill du bli stödmedlem i Eskilstuna Symfoniorkesters förening, Eskilstuna Orkesterförening? Betala då in 100 kr (minst) till föreningens bankgiro - kontonummer 880-9477. Glöm inte att skriva namn och adress på inbetalningen.
Som stödjande medlem får du rabatterat biljettpris.

Eskilstuna symfoniorkester består idag av ett 60-tal musiker. Genom vårt goda rykte har vi också medlemmar från våra grannkommuner. Samarbetet med Eskilstuna Musikskola, där lärarna har orkesterspelet i sina tjänster, ger stora möjligheter att ta sig an stora och krävande verk.
Huvudsponsor för Eskilstuna Orkesterförening är Eskilstuna kommun som årligen ger orkestern ett anslag. Orkestern gör fyra konsertproduktioner per år.

Utan stöd och sponsorer vore det en omöjlighet att bedriva den omfattande konsertverksamhet, som kännetecknar Eskilstuna Orkesterförening. Omkostnaderna för att hålla en stor symfoniorkester igång är höga. Dessutom kan vi knyta till oss solister och dirigenter av framstående klass, allt till Eskilstunapublikens fromma.

Viktiga sponsorer och bidragsgivare under verksamhetsåret 2019 är Rekarnestiftelsen, Eskilstuna kommun, Elite Stadshotellet samt VCE.

Eskilstuna Orkesterförening med Symfoniorkestern tackar för sponsorernas ekonomiska stöd, som garanterar verksamheten.